Skip to main content

Privacyverklaring website www.wudae.nl

Dit is de privacyverklaring van Wudae gevestigd te Haarlem. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Wudae verwerkt wanneer u onder andere de website www.wudae.com bezoekt, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt, met welke reden wij gebruik mogen maken van uw persoonsgegevens, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren en, indien van toepassing, met wie wij uw gegevens delen. Wij behandelen uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de relevante wetgeving). In deze privacyverklaring wordt de website van Wudae aangeduid als: www.wudae.nl.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

  1.1. Wanneer u www.wudae.com bezoekt vraagt Wudae (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
  (a) via het contactformulier contact met ons opneemt;
  (b) het formulier voor een gratis proefles gebruikt/invult;
  (c) gebruik maakt van onze contactgegevens.

1.2. Wudae verzamelt de volgende (persoons)gegevens:
(a) naam (voornaam en/of achternaam);
(b) e-mailadres;
(c) ip-adres;
(d) tekst van uw bericht;
(e) voorkeur datum proefles;
(f) telefoonnummer;
(g) geboortejaar;
(h) opmerkingen / vragen.

1.3. Wudae gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:
(a) contact met u op te nemen of te onderhouden;
(b) vragen te beantwoorden;
(c) de proefles te bevestigen en te informeren over de proefles.

1.4. De reden dat Wudae uw persoonsgegevens mag verzamelen is dat u als bezoeker van www.wudae.com daarvoor toestemming geeft door akkoord te gaan met de privacyverklaring. Het verstrekken van deze gegevens is voor u niet verplicht. Op het moment dat u uw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, heeft dat tot gevolg dat wij aan de punten benoemt in 1.3. niet kunnen voldoen.

 1. GEBRUIK VAN COOKIES EN BEZOEKERSREGISTRATIE

  2.1. Wudae gebruikt technische en functionele cookies. Verder gebruikt Wudae ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw computer. In een cookie zit informatie opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van de website zonder cookies etc. niet goed functioneren. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

2.2. Voor meer informatie over het cookie gebruik van Wudae en voor het instellen en toepassen van uw toestemmingen verwijzen wij u graag naar de cookie-manager.

2.3. Wanneer informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met u of voor een specifiek door u gevraagde dienst, wordt u vooraf geïnformeerd en wordt u toestemming gevraagd. Zie daarvoor de cookie-manager.

2.4. Google Analytics cookies; via onze www.wudae.nl worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wudae gebruikt deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website. Om uw anonimiteit te garanderen hebben we bovendien het volgende gedaan:
(a) Wudae heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. Deze overeenkomst wordt aangeboden als onderdeel van hun Analytics-dienst;
(b) Wudae heeft het laatste octet van uw IP adres gemaskeerd;
(c) Wudae heeft het delen van gegevens binnen de Analytics dienst uitgezet;
(d) Wudae maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Analytics-cookies.

 1. RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

  3.1. De persoonsgegevens die Wudae van u heeft verzameld, zijn van u persoonlijk. Daarom heeft u de volgende rechten:
  (a) het recht om uw toestemming in te trekken. U heeft het recht om de toestemming die u heeft gegeven voor het mogen gebruiken van uw persoonsgegevens in te trekken. Vanaf dat moment mag Wudae, zonder andere grond, uw persoonsgegevens niet meer gebruiken. Tot het moment dat u uw toestemming intrekt, heeft Wudae uw persoonsgegevens wel mogen gebruiken.
  (b) het recht van inzage. Op uw verzoek zal Wudae u meedelen of er wat, en zo ja wat er, met uw persoonsgegevens is gebeurd. Wudae zal u dan informatie geven over de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van uw persoonsgegevens. Ook, als dat kan, zal Wudae u meedelen welke periode uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of op basis waarvan die periode wordt bepaald.
  (c) recht op rectificatie. Zijn uw persoonsgegevens niet juist of niet compleet? Neem dan contact met Wudae op. Wudae zal dan zo snel mogelijk uw gegevens verbeteren of aanvullen. Wudae laat dit ook de ontvangers van uw persoonsgegevens weten.
  (d) recht op wissen van uw persoonsgegevens. Op uw verzoek zal Wudae zo snel mogelijk uw persoonsgegevens wissen. Hier zijn slechts enkele uitzonderingen op. Op het moment dat Wudae uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doelen die wij hierboven hebben beschreven, verwijderen wij uw persoonsgegevens. Ook als Wudae uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft verwerkt of verkregen, verwijdert Wudae uw persoonsgegevens. Wudae laat dit ook de ontvangers van uw persoonsgegevens weten.
  (e) recht op beperking van de verwerking. In een aantal situaties heeft u het recht om het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken. Wilt u hier een beroep op doen? Neem dan contact op met Wudae. Wudae laat dit ook de ontvangers van uw persoonsgegevens weten.
  (f) recht om een klacht in te dienen. U heeft als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder andere via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

3.2. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt Wudae u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wudae reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 1. PRIVACYBELEID ANDERE WEBSITES

  4.1. Op www.wudae.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wudae is echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites als deze niet van Wudae zelf zijn. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.
 2. DERDEN

  5.1. Wudae zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Wudae daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5.2. Indien wij gebruik maken van een partij die jouw persoonsgegevens voor ons verwerkt, sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst af.

 1. PERSOONSGEGEVENS VAN WEBSITEBEZOEKERS DIE JONGER ZIJN DAN 18 JAAR

  6.1. De website van Wudae en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wudae kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wudae raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Wudae zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Wudae op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dan verwijdert Wudae deze informatie.
 2. PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

  7.1. Wudae neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

7.2. Om zo goed mogelijk aan deze verplichtingen te voldoen beveiligt Wudae uw persoonsgegevens door middel van de volgende technische beveiligingsmaatregelen:
(a) Secure Socket Layer (SSL);
(b) HTTPS;
(c) FTPS;
(d) encryptie van digitale bestanden (XTS-AES-128-codering met een 256-bits code);
(e) Wordfence Alert;
(f) gebruikersnaam om in te loggen;
(g) wachtwoord om in te loggen in onze systemen.

7.3. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Wudae via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 1. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
  8.1. Wanneer er ondanks de door Wudae getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.
 2. MELDING AAN BETROKKENE
  9.1. U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.
 3. BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS
  10.1. Wudae bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 4. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
  11.1. Wudae behoudt zich het recht om het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst aan te passen. Wij raden u daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken.

Contactgegevens Wudae:

Balistraat 4-6
2022XZ Haarlem
Telefoonnummer: 023-8443888
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.wudae.nl
KvK nummer: 34226742